IP hálózaton történő beszédátvitel (VoIP)

Telefonos beszédkapcsolat (telefonálás) adathálózatokon keresztül

A hálózati technológia és a rá épülő, a piacon elérhető hálózati berendezések fejlődése napjainkban már lehetővé teszi a beszédátvitelt adathálózatokon keresztül. A felhasználó telefonos "élménye" szinte teljesen azonos a hagyományos telefonos berendezésekkel elérhetőével, ugyanakkor óriási költségmegtakarítás érhető el alkalmazásával:

  • egyszerűbb üzemeltetés, mivel hálózati és IP alapú megoldás, így az informatikusok üzemeltethetik telefonos szakember segítségének igénybevétele nélkül;
  • rugalmasan alakítható, skálázható, mozgatható a vállalat szervezeti igényeihez alkazmazkodva;
  • a meglévő adathálózati utat és berendezéseket (LAN switch, router, wireless eszköz) használja, amelyekhez un. VoIP (Voice over IP) átjárók (gateway) segítségével illeszthető a meglévő hagyományos telefonos infrastruktúra;
  • egy vállalat telephelyei között meglévő adatkapcsolaton keresztül plusz költség (percdíj) nélkül lehetséges telefonálni;

IP vagy LAN telefónia

A telephelyek közötti VoIP alkalmazás a vállalkozások működését elsősorban költségtakarékosság szempontjából érinti. Ugyanakkor a szervezeti működést alapvetően forradalmasíthatja a telephelyen belüli IP telefónia alkalmazása. A telephelyen belüli telefonálás kiszolgálására találták ki az IP vagy LAN telefóniát, amely a meglévő telephelyi adathálózatra illeszkedik és teljes egészében kiváltja a hagyományos telefonalközpontokat (PABX). Az IP telefónia segítségével komplex kommunikációs alkalmazások egész sora vezethető be egy cég életébe, amelyek segítségével a cégen belüli valamint a cég és a külvilág közötti információáramlás felgyorsul és az egész cég hatékonysága növekszik.

Ugyanakkor a LAN telefónia megvalósítása jelentős, az infrastruktúrát érintő megtakarításokat is eredményez:

  • Az un. "zöldmezős" beruházásoknál teljes egészében megspórolható és elhagyható a telefonos kábelezési hálózat az összes telefonos gerinckábelezéssel, telefonos patch panelekkel, átkötő kábelekkel, és természetesen maga a hagyományos telefonalközpont is. Ezeknek maga a fizikai elhagyása (mivel nem kell megvenni, nem kell kifizetni) képletesen szólva kézzelfogható és megspórolt pénzeket jelent. Egyúttal mindezen elemek, amelyekre nincs szükség, nem foglalnak helyet, azaz kisebb rendezőhelységek is elegendőek, így nő a hasznos irodaterület.
  • Ha egy meglévő infrastruktúrát tekintünk hagyományos telefonalközponttal, az gyakran kinőtte már az eredetileg tervezett fizikai helyét, rack szekrényt, rendezőt, szobát, stb. Ilyen esetekben a rendszer gyakran kezelhetetlenné válik. Az ilyen állapotú rendszer magában hordozza a kommunikációs biztonság kockázatát is. Az IP telefóniára való áttéréssel a kesze-kusza telefonos kábelektől meg lehet szabadulni, hely szabadul fel, a rendszer ránézésre is rendezettebbé válik.
  • Az előző két pont következtében, mivel az infrastruktúra egyszerűsödött, így egyszerűbb és olcsóbb az üzemeltetés.
  • Sőt egyszerűbb költöztetni! Az adathálózat meglétét feltételezve egy tiszta IP alapú telefóniás rendszer költöztetése így néz ki: központi egységet a régi helyén leakasztom, a telefonkészülékeket hónom alá csapom, az IP telefónia központi egységét az új helyen felakasztom (az ethernet hálózatra), a telefont bedugom (az ethernet hálózatba) és kész!
  • És nem elég ismételni: rugalmasan alakítható, skálázható, mozgatható a vállalat szervezeti igényeihez alkazmazkodva, azaz költözés az egyik szobából a másikba, vagy új kollégák felvétele esetén mindössze az IP készüléket kell hordozni illetve megvenni.

A következő lapokon a Cisco Systems Call Manager Express IP telefóniás megoldásáról és az Avaya IP Office IP telefóniás megoldásáról olvashatnak bővebben.

Cisco Systems Call Manager és Unity Avaya IP Office

Amennyiben a fentiek felkeltették érdeklődését és szeretne szakembereinkkel konzultálni és/vagy szeretné, ha szakembereink részt vennének IP telefoniás projektjében, kérjük, hogy töltse ki ajánlatkérő oldalunkat!

Árajánlat kérése!

Egy speciális megoldási javaslat: távoli telephelyek telefonos integrációja

Az elérhető technológia és a korszerű berendezések számos további alkalmazási lehetőséget teremtenek. Ezek közül itt a távoli telephelyek között megvalósítható telefonos kapcsolatra hívjuk fel a figyelmet. A legújabb LAN, WAN és WLAN eszközök már biztosítják a minősített átviteli szolgáltatásokat (QoS) előre definiált igényekkel rendelkező forgalom számára. Így az ilyen eszközök lehetővé teszik az összekapcsolt távoli telephelyek telefonos integrációját is. A VoIP technológia és gatewayek alkalmazásával mellékállomások helyezhetők ki a távoli telephelyre, amelyek a városi fővonalak használata nélkül tudják elérni a másik telephelyen lévő kollégákat és egyúttal szükségtelen a városi vonalak megvásárlása a távoli telephelyen. Lehetőség van a hagyományos alközpontok közötti társközponti kapcsolat kialakítására is VoIP alkalmazásával. A társközponti kapcsolat megteremtése lehetséges analóg felületen, ISDN2-n vagy PRI ISDN vonalakon keresztül is. Ez utóbbi esetben az alközpontok saját, szabványos társközponti jelzésrendszere (QSIG) is átvihető az IP hálózaton keresztül.

A következő ábrán egy analóg vonalakkal, és vezetéknélküli távkapcsolattal megvalósított megoldást mutatunk be:

Az ábrán 4 vonalas kapcsolat látható, ahol a gateway FXS portjai az alközpont fővonali portjaira csatlakoznak, az FXO portok pedig az alközpont mellékállomás portjaira. Az "A" és "B" telephely bármely mellékállomásáról bármely más mellékállomás hívható, függetlenül attól, hogy az melyik telephelyen található. A hívások az adathálózaton keresztül jönnek létre. Mivel az ábrán látható rendszer maximum 4 egyidejű beszédkapcsolatot biztosít, ezért ha ennél több egyidejű hívást kezdeményeznek, a többlet a publikus hálózaton keresztül épül fel anélkül, hogy a beszélgető partnerek arról tudnának, azaz beavatkozás nélkül, automatikusan, alternatív útvonalon keresztül. Természetesen ha az alternatív útvonal túl sokat kerül felhasználásra, azaz a 4 vonalas kapcsolat kevés, akkor érdemes nagyobb vonalszámú VoIP kapcsolattal megépíteni a rendszert.

Amennyiben a fentiek felkeltették érdeklődését és szeretne szakembereinkkel konzultálni és/vagy szeretné, ha szakembereink részt vennének IP telefoniás projektjében, kérjük, hogy töltse ki ajánlatkérő oldalunkat!

Cisco Systems Call Manager és Unity Avaya IP Office